Etnologický ústav Strategie

Odkaz českých Němců

ve světle Pražské sbírky německých lidových písní

řešitel: Bc. Barbora Gurecká

spoluřešitel: Mgr. Hana Drozdová Vrchotická

technická spolupráce: Ing. Zbyněk Holínský

pracoviště řešitele: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Zpracováno v rámci projektu AV ČR Strategie AV21 v programu Anatomie evropské společnosti 2023.

 

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

 

'